Bắt đầu từ tháng 3-2019 Vi Tính Vũ Hoàng sẽ có chương trình khuyến mãi dùng thử 7 ngày đối với sản phầm WIFI của NETGEARASUS

Điều này sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn loại wifi phù hợp với nhu cầu.

 

Lưu ý: chương trình khuyến mãi cho Router Nec vẫn áp dụng.