Firmware DD-WRT tích hợp bên trong cho khả năng Repeater vượt trội, thu phát sóng nhanh mạnh và có khả năng giới hạn băng thông cho từng User truy cập.

*************************************************************************************************
Hướng dẫn cấu hình Repeater

 Bước 1: Cắm điện và reset cấu hình mặc định.

- Để ý Wifi BUFFALO có lỗ nhỏ "reset" lấy tăm nhấn vào cho đến khi nào đèn Status sáng đỏ thì thả ra. Chờ cho 2 đèn sáng trở lại.
- Cắm dây mạng từ máy tính vào 1 cổng LAN của Wifi.

  Bước 2: Nhập mật khẩu cấu hình lần đầu

- Mở trình duyệt web, tốt nhất là dùng Firefox hoặc Google Chrome vào địa chỉ 192.168.1.1
- Đánh vào Router username : admin, Router password: admin, re-enter to confirm : admin -> Change Password 

Sau khi Click vào nút Change Password, sẽ xuất hiện trang cấu hình Router Buffalo, bạn click vào tab Setup, một hộp thoại xuất hiện yêu cầu nhập username và password bảo vệ, bạn nhập vào username là admin, password là admin rồi OK

Bước 3: Đổi địa chỉ  IP của Router  Buffalo

Trong tab Setup -> Basic Setup, tìm dòng Local IP Address, sửa lại thành 192.168.20.1, sau đó kéo xuống dưới click Save

 Bước 4: Cấu hình repeater

- Qua Tab Status -> Wireless, kéo xuống dưới click Site Survey

Màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại, ở đây thể hiện tất cả các sóng wifi mà con Router BUFFALO có thể thu được.

Các bạn để ý cột Open, nếu giá trị là NO nghĩa là mạng wifi này có password, còn YES thì kô có password. Các bạn rê chuột vào chữ NO sẽ thấy chế độ mã hóa password, cái này cần thiết khi khai báo password của con wifi nguồn phát

Cột Rssi: đây biểu hiện độ mạnh của sóng, càng lớn thì sóng càng mạnh (lưu ý: giá trị âm nên -50 sẽ lớn hơn -70)

 Chọn mạng wifi mà bạn muốn thu rồi click nút Join tương ứng bên phải, sau đó click Continue.

Nhấn nút Add

- Mục 1 : chọn Client Bridge (với Router WLAE-G300N) và chọn Client với các dòng còn lại
- Mục 2 : chọn NG-Mixed
- Mục 3 :
chọn AP
- Mục 4 :
chọn NG-Mixed (một số Router wifi không có mục này, bạn có thể bỏ qua)

Đặt SSID cho sóng cần phát lại (ví dụ : dd-wrt) -> Save

Bước 5: Cấu hình password

Qua tab Wireless -> Wireless Security

** Wireless Security wl0 (của wifi phát)

Đánh đúng mã hóa, kiểu khóa và mật khẩu của wifi phát

*** ** Wireless Security wl1 (của wifi repeater lại)

Bạn muốn đặt thế nào cũng được, khuyên dùng

Security Mode: WPA/WPA2 Personal Mixed
WPA Algorithms: TKIP + AES

Hoặc muốn không đặt pass thì chọn Disable ở mục Secutiry Mode

Làm xong bạn click Save, sau đó click Apply Setting

 Bước 6: Hoàn tất

Đến đây thì Router WIFI BUFFALO sẽ tiến hành thực hiện những gì bạn vừa làm, rút dây mạng RJ45 ra khỏi con BUFFALO, đợi 10s sau đó cắm vào lại. Lúc này bạn vào trang cấu hình của BUFFALO bằng địa chỉ IP mới thay đổi lúc nãy là 192.168.20.1

Theo dõi dòng WAN IP ở góc trên bên phải màn hình, mặc định sẽ là 0.0.0.0 là chưa thu được, nếu làm đúng thì khoảng 30s là nó sẽ thay đổi giá trị, nghĩa là đã repeater thành công, ví dụ192.168.0.50